Překlady středověkých textů – 1.díl

V této publikaci naleznete směs mých překladů různých kratších zajímavých středověkých, vesměs německých textů ze 4. – 14. století.

dovnload

Rubriky: překlady, různé, středověk | Napsat komentář

Historie alkoholických nápojů

Trocha historie piva, vína a dalších alkoholických nápojů zaměřená především na středověké Čechy a Moravu, doplněná o několik dobových receptů k přípravě nápojů i pokrmů.

download

Rubriky: gastronomie, publikace, středověk | Napsat komentář

Sachsenspiegel, 1224-1235

Tzv. Saské zrcadlo (1224-1235) je nejstarším a nejvýznamnějším středověkým právním spisem. Pro mne je mimo jiné zajímavé také tím, že se věnuje soudním soubojům a tím představuje cenný protiklad k šermířským rukopisům, neboť ty pojednávají zejména o šermu při soudních soubojích. Přeloženy mám prozatím první dvě knihy.

download

Rubriky: překlady, různé, středověk | Napsat komentář

Self-protection on a Cycle, 1901

Ač zde zveřejňuji výhradně překlady středověkých nebo renesančních textů, výjimečně uvádím pozoruhodný novodobý článek nejen jako kuriozitu, ale také pro ilustraci skutečnosti, že ještě před zhruba před sto lety musel člověk i v civilizované zemi v běžném životě počítat s použitím násilí.

download

Rubriky: novověk, překlady, různé, šerm | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Self-protection on a Cycle, 1901

A treatyse of fysshynge wyth an angle, 1561

Je pozoruhodné, že jeden z nejstarších odborných textů o rybaření napsala žena – urozená paní Juliana Berners. Tento třiadvacetistránkový sešitek vyšel poprvé roku 1496 v Londýně, ovšem transkripci a překlad jsem pořídil z vydání z roku 1561.

download

Rubriky: překlady, renesance, různé | Napsat komentář

Peter von Danzig, Fechtbuch, 1452

Peter von Danzig byl německým šermířským mistrem pocházejícím z dnes polského města Gdaňsk, ale činný ve městě Ingolstadt. Ve svém originálním fechtbuchu z roku 1452 vysvětluje na 225 stranách šermířské umění mistrů Johannese Liechtenauera, Andrease Lignitzera, Martena Hundfeltze a Otta. Obzvláště cenné jsou jeho komentáře k Liechtenauerovým kryptickým veršům, čímž toto umění zpřístupnil širšímu okruhu čtenářů. V tomto ohledu představuje tento rukopis jeden z nejdůležitějších středověkých textů pro studium středověkého šermu, zápasu a boje. Neméně významné jsou také pasáže o boji na koni, které podstatným způsobem rozšiřují naše dosud značně mlhavé povědomí o jízdním boji ve středověku.

download

Rubriky: překlady, šerm, středověk, vojenství | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Peter von Danzig, Fechtbuch, 1452

Antonio Manciolino, Se opera nova, 1531

Antonio Manciolino je u nás takřka neznámy italský mistr a přesto je tento starší současník mnohem slavnějšího Achille Marozza autorem velice zajímavé a poučné knihy, kterou vydal tiskem v roce 1531. Nese název Se opera nova, dove li sono tutti li documenti et vantaggi che si ponno havere nel mestier de l´armi d´ogni forte novamente corretta et stampata a v šesti kapitolách pojednává o šermu mečem, mečem a puklířem, dvouručním mečem a dřevcovými zbraněmi.

download

Rubriky: překlady, renesance, šerm, vojenství | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Antonio Manciolino, Se opera nova, 1531

Rukopis I.33, 1295

Překlad a rozbor nejstarší dochované knihy o šermu – jihoněmeckého rukopisu I.33 (čte se „jedna-třicet tři“ nikoli „í-třicet tři“), známého též pod názvy Walpurgis nebo Tower Fechtbuch, pocházejícího patrně z poslední čtvrtiny 13. století.

download

Rubriky: překlady, šerm, středověk, vojenství | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rukopis I.33, 1295

Úvod do šermu mečem a puklířem

Šerm mečem a puklířem patří již dlouhá léta k mým studijním prioritám a proto si kladu za jeden z hlavních cílů své publikační a lektorské činnosti rozšířit jeho znalost mezi šermířskou veřejností a získat mu postavení, jaké mu právem náleží. Publikace na 190 stranách shrnuje vše, co jsem o šermu mečem a puklířem za léta bádání nashromáždil. Stažení je bezplatné a proto knížku klidně kopírujte, tiskněte, přeposílejte, šiřte mezi své známé, ale hlavně studujte a trénujte.

download

Rubriky: publikace, středověk, vojenství | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úvod do šermu mečem a puklířem

Traittié de la forme et devis ďung tournoy, 1440

Pojednání o uspořádání a organizaci turnaje sepsal král René z Anjou patrně roku 1440 pro svého bratra Karla. Tato kniha se stala základní příručkou pro organizaci turnajů ve Francii i jinde v Evropě ve druhé polovině 15. století. Překlad doprovází množství původních vyobrazení a k dispozici je i originální starofrancouzský text krále Reného.

download

Rubriky: překlady, středověk, vojenství | Napsat komentář

Der Borte

Překlad velmi pozoruhodného středověkého románu Der Borte (Pás) napsaného Dietrichem von der Glezze na konci 13. století.

download

Rubriky: překlady, různé, středověk | Napsat komentář

Epistula Anthimi, 6. století

Anthimův dopis je znám také pod názvem De observatione ciborum (O dodržování jídla). V 6. století jej pro ostrogótského krále Teodericha napsal byzantský lékař Anthimus. Dopis představuje jeden z mála raně středověkých textů pojednávajících o dobové gastronomii a názorech na vhodnou výživu.

download

Rubriky: gastronomie, překlady, středověk | Napsat komentář

Regule templářského řádu, 1129

Čas od času se mi pod rukama mihnou texty týkající se rytířských řádů. Ty se i dnes těší mezi milovníky historie velké popularitě a proto zde uvádím jeden z nejzásadnějších dokumentů tohoto tématu – nejstarší regule templářského řádu stanovené roku 1129 koncilem v Troyes a následně v roce 1135 rozšířené na koncilu v Pise.

download

Rubriky: překlady, různé, středověk | Napsat komentář

Kuchařka Řádu německých rytířů

Toto krátké torzo kuchařského spisku pochází z východního Pruska (dnes Polsko), kde byl nalezen v knihovně Řádu německých rytířů na hradě Malbork (dříve Marienburg). Datován je do 2. poloviny 15. století, ale může se jednat rovněž o opis staršího textu či výpis z něj.

download

Rubriky: gastronomie, překlady, středověk | Napsat komentář

Daz Kochbuch der Sabina Welserin, 1553

Sbírka 205 receptů, pod kterou je jako autorka podepsána Sabina Welserin. Vydáno v Augsburgu roku 1553.

download

Rubriky: gastronomie, překlady, renesance | Napsat komentář

Michael de Leone, Daz bůch von gůter spise, 1345-54

Tuto kuchařskou knihu sestavil někdy mezi lety 1345-54 Michael de Leone, notář arcibiskupa z Würzburgu. V roce 1844 vyšla v novoněmeckém překladu.

download

Rubriky: gastronomie, překlady, středověk | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Michael de Leone, Daz bůch von gůter spise, 1345-54