Putování po evropských archeoskanzenech

Původní přednáška z roku 2008 pro Festival oživlé historie přepracovaná do podoby praktického průvodce. PDF, 300 stran

Rubriky: publikace, různé | Napsat komentář

Norimberský Kunstbuch

Překlad německy psaného receptáře z 1. poloviny 16. století obsahující 100 návodů a receptů na výrobu oděvů, jejich praní, čištění a barvení, výrobu barev, inkoustu, laků, lazur apod. PDF, 32 stran

Rubriky: odívání, překlady, renesance, středověk | Napsat komentář

Turnaj ve Westminsteru, 1511

Překlad dochovaných materiálů k nejlépe zdokumentovanému turnaji historie, který ve dnech 12.-13. února 1511 pořádal v Londýně anglický král Jindřich VIII. PDF, 32 stran

Rubriky: novověk, překlady, renesance, různé | Napsat komentář

L’Art d’Archerie, 3. třetina 15. století

Překlad takřka neznámého a přitom nejstaršího známého spisu o lukostřelbě ze 3. třetiny 15. století přinášející řadu praktických rad i překvapivých skutečností. PDF, 13 stran

Rubriky: překlady, publikace, šerm, středověk, vojenství | Napsat komentář

Aberdeenský bestiář, 12. století

Překlad latinsky psané encyklopedie z 12.století. Úžasná kniha plná překvapivých informací, co všechno bylo ve středověku známo o lidském těle, o všemožných afrických a asijských zvířatech, rostlinách, o vlastnostech kamenů aj. A také o tom, co vědět nemohli a měli pro to sice mylné, ale kupodivu dosti logické vysvětlení – např. jak dochází k oplodnění nebo jak se v plodu mísí vlastnosti matky a otce. PDF, 159 stran

Rubriky: překlady, publikace, středověk | Napsat komentář

Materiály a prameny pro studium šermu a boje ve 12.-17. století

Soupis dochovaných dobových materiálů a pramenů a pro studium šermu a boje doplněný základními informacemi o autorovi, díle a jeho aktuálním uložení. PDF, 30 stran

Rubriky: publikace, renesance, šerm, středověk, vojenství | Napsat komentář

Překlady středověkých textů – 2.díl

Překlady básní a písní z rukopisů Carmina Burana, Cantigas de Santa Maria, Llibre Vermell de Montserrat, Pergamino Vindel a Codex Franus. PDF, 51 stran

Rubriky: překlady, různé, středověk | Napsat komentář

Překlady středověkých textů – 1.díl

V této publikaci naleznete směs mých překladů různých kratších zajímavých středověkých, vesměs německých textů ze 4. – 14. století: Ludwigslied, Hildebrandslied, Petruslied, Merseburger Zaubersprüche, Wessobrunner Gebet, Trierer Segenssprüche, Wiener Hundesegen, Altsächsischer Wurmsegen aj. PDF, 27 stran

Rubriky: překlady, různé, středověk | Napsat komentář

Středověká historie alkoholických nápojů

Trocha historie piva, vína a dalších alkoholických nápojů zaměřená především na středověké Čechy a Moravu, doplněná o několik dobových receptů k přípravě nápojů i pokrmů. PDF, 14 stran

Rubriky: gastronomie, publikace, středověk | Napsat komentář

Sachsenspiegel, 1224-1235

Tzv. Saské zrcadlo (1224-1235) je nejstarším a nejvýznamnějším středověkým právním spisem. Pro mne je mimo jiné zajímavé také tím, že se věnuje soudním soubojům a tím představuje cenný protiklad k šermířským rukopisům, neboť ty pojednávají zejména o šermu při soudních soubojích. Přeloženy mám prozatím první dvě knihy. PDF, 70 stran

Rubriky: překlady, různé, středověk | Napsat komentář

Self-protection on a Cycle, 1901

Ač zde zveřejňuji výhradně překlady středověkých nebo renesančních textů, výjimečně uvádím pozoruhodný novodobý článek nejen jako kuriozitu, ale také pro ilustraci skutečnosti, že ještě před zhruba před sto lety musel člověk i v civilizované zemi v běžném životě počítat s použitím násilí. PDF, 16 stran

Rubriky: novověk, překlady, různé, šerm | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Self-protection on a Cycle, 1901

A treatyse of fysshynge wyth an angle, 1561

Je pozoruhodné, že jeden z nejstarších odborných textů o rybaření napsala žena – urozená paní Juliana Berners. Tento třiadvacetistránkový sešitek vyšel poprvé roku 1496 v Londýně, ovšem transkripci a překlad jsem pořídil z vydání z roku 1561. PDF, 23 stran

Rubriky: překlady, renesance, různé | Napsat komentář

Spodky, košile a nohavice ve středověku

Druhý díl minisérie o středověkém odívání. Brožurka obsahuje 15 celostránkových a 112 schémat. PDF, 43 stran

Rubriky: odívání, středověk | Napsat komentář

Obuv ve středověku

První díl minisérie o středověkém odívání. Brožurka obsahuje 34 celostránkových a 15 menších ilustrací. PDF, 46 stran

Rubriky: odívání, středověk | Napsat komentář

Starhemberg Fechtbuch, 1452

Tzv. Starhemberg Fechtbuch je kompilace šermířských textů v minulosti mylně připisovaná Peterovi von Danzig zum Ingolstadt, který je ale uveden pouze coby autor závěrečných glos k Liechtenauerovu textu. Rukopis vznikl v roce 1452 a dnes je uložen v římské Bibliotheca dell’Academica Nazionale dei Lincei e Corsiniana pod katalogovým označením Cod. 1449. Na 225 stranách je v něm vyloženo šermířské umění mistrů Liechtenauera, Lignitzera, Hundfeltze a Otta. Obzvláště cenné jsou komentáře k Liechtenauerovým kryptickým veršům, jimiž toto umění zpřístupnil širšímu okruhu čtenářů. V tomto ohledu představuje rukopis jeden z nejdůležitějších středověkých textů pro studium středověkého šermu, zápasu a boje. Neméně významné jsou také pasáže o boji na koni, které podstatným způsobem rozšiřují naše dosud značně mlhavé povědomí o jízdním boji ve středověku. PDF, 135 stran

Rubriky: překlady, šerm, středověk, vojenství | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Starhemberg Fechtbuch, 1452

Antonio Manciolino, Se opera nova, 1531

Antonio Manciolino je u nás takřka neznámý italský mistr, přestože je tento starší současník mnohem slavnějšího Achille Marozza autorem velice zajímavé a poučné knihy, kterou vydal tiskem v roce 1531. Nese název Se opera nova, dove li sono tutti li documenti et vantaggi che si ponno havere nel mestier de l´armi d´ogni forte novamente corretta et stampata a v šesti kapitolách pojednává o šermu mečem, mečem a puklířem, dvouručním mečem a dřevcovými zbraněmi. PDF, 34 stran

Rubriky: překlady, renesance, šerm, vojenství | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Antonio Manciolino, Se opera nova, 1531

Rukopis I.33, 1295

Překlad a rozbor nejstarší dochované knihy o šermu – jihoněmeckého rukopisu I.33 (čte se „jedna-třicet tři“ nikoli „í-třicet tři“), známého též pod názvy Walpurgis nebo Tower Fechtbuch, pocházejícího patrně z poslední čtvrtiny 13. století. PDF, 89 stran.

Rubriky: překlady, šerm, středověk, vojenství | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rukopis I.33, 1295

Úvod do šermu mečem a puklířem

Šerm mečem a puklířem patří již dlouhá léta k mým studijním prioritám a proto si kladu za jeden z hlavních cílů své publikační a lektorské činnosti rozšířit jeho znalost mezi šermířskou veřejností a získat mu postavení, jaké mu právem náleží. Publikace shrnuje vše, co jsem o šermu mečem a puklířem za léta bádání nashromáždil. PDF, 191 stran

Rubriky: publikace, středověk, vojenství | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úvod do šermu mečem a puklířem

Traittié de la forme et devis ďung tournoy, 1440

Pojednání o uspořádání a organizaci turnaje sepsal král René z Anjou patrně roku 1440 pro svého bratra Karla. Tato kniha se stala základní příručkou pro organizaci turnajů ve Francii i jinde v Evropě ve druhé polovině 15. století. Překlad doprovází množství původních vyobrazení a k dispozici je i originální starofrancouzský text krále Reného. PDF, 32 stran

Rubriky: překlady, středověk, vojenství | Napsat komentář

Der Borte, 13. století

Překlad velmi pozoruhodného středověkého románu Der Borte (Pás) napsaného Dietrichem von der Glezze na konci 13. století. PDF, 21 stran

Rubriky: překlady, různé, středověk | 1 komentář